Friday, June 2, 2017

Pork ribs at my parents'

Also at my parents' house: baby back pork ribs, with dad's homemade BBQ sauce:

2 comments:

Joe Wagner said...

That's a good lookin' slab of ribs. Glad to see you postin' again, Drew. ;)

Nghệ Nhân Trương said...

Thanks for sharing, nice post!

Tìm hiểu sản phẩm máy đưa võng tự động giúp bé yêu ngủ ngon giấc hay nên chọn máy đưa võng loại nào tốt cho trẻ nhất hay sản phẩm may dua vong TS cho bé có tốt không.